O mnie

Stanisław Rachwał

Od 2014 r. na emeryturze. Obecnie Radny Dzielnicy XVIII Krakowa – Nowej Huty.

Syn – wykładowca krakowskich uczelni, córka – architekt. Szczęśliwy dziadek czwórki wnucząt.

Przez studia i pracę związany z budownictwem. Pracował w kraju i za granicą początkowo w państwowej firmie, a następnie prowadził własną firmę budowlaną.

Udziela się społecznie będąc aktualnie Prezesem stowarzyszenia obywatelskiego Civitas 44. Angażował się politycznie jako członek, a następnie jako Przewodniczący Okręgu Małopolskiego Ruchu Odbudowy Polski. W roku 2004 na mocy decyzji Zarządu Okręgu Małopolskiego ROP został członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Krakowa.

W 2005 r. angażował się w kampanię wyborczą parlamentarną i prezydencką PiS będąc m.in. Szefem sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, a także Szefem Sztabu Wyborczego Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Był członkiem Rady Politycznej i Rady Okręgu Małopolskiego PiS.

Jako zapalony turysta jest niestrudzonym organizatorem wycieczek i pielgrzymek szlakami Jana Pawła II.

Swoje zainteresowania obok turystyki koncentruje wokół sportu, budownictwa, filozofii i polityki.

Zaangażowany od wielu lat w sprawy samorządowe.  W Radzie Miasta Krakowa VI kadencji był m.in. wiceprzewodniczącym Rady, natomiast w radzie VII kadencji był członkiem Komisji Głównej, Edukacji, Sportu i Kultury Fizycznej. Obecnie jest radnym Dzielnicy XVIII Krakowa – Nowej Huty, gdzie został wybrany jako kandydat niezależny z okręgu nr 6. Pracuje w komisjach: Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, Kultury, Zabytków i Promocji, Planowania Przestrzennego i Mienia. 

Za działalność samorządową otrzymał różne dyplomy uznania.

Udziela się społecznie będąc członkiem m.in. Społecznej Rady Szpitala im. S. Żeromskiego, Społecznej Rady Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii przy ulicy Modrzewiowej w Krakowie.
Uczestniczy w wielu przedsięwzięciach gospodarczych i społecznych.